Matache – Ultima Oră

matache.info – actualitatea despre Hala Matache Măcelarul

Matache – Ultima Oră header image 2

Profesorul Daniel Barbu, Ministrul Culturii, poate salva Hala Matache!

5 February 2013 · 23:09 · Ştiri · 2 comentarii ·

FUNDAŢIA PRO PATRIMONIO
The Romanian National Trust
Pentru conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului românesc

membru icomos – str. Pictor Verona nr. 13, sector 1, Bucureşti
www.propatrimonio.orgpropatrimonio.romania@gmail.com

Referitor la:  PUZ-urile: str. Berzei – str. Mircea Vulcănescu – str. Baldovin Pârcălabul – str. Cameliei, sector 1, Bucureşti, str. Berzei – Calea Griviţei – str. Atelierului – str. Cameliei, sector 1 Bucureşti, str. Berzei – str. Mircea Vulcănescu – Bdul Dinicu Golescu, sector 1, Bucureşti şi imobil Hala Matache, piaţa Haralambie Botescu nr. 10, sector 1, Bucureşti, monument istoric LMI-2010 B-II-m-B-18181

Către domnul profesor Daniel Barbu, Ministrul Culturii

Vă rugăm să amânaţi semnarea avizului Ministerului Culturii pentru PUZ-urile str. Berzei – str. Mircea Vulcănescu – str. Baldovin Pârcălabul – str. Cameliei, sector 1, Bucureşti, str. Berzei – Calea Griviţei – str. Atelierului – str. Cameliei, sector 1 Bucureşti, str. Berzei – str. Mircea Vulcănescu – B-dul Dinicu Golescu, sector 1, Bucureşti şi pentru demontarea şi reconstruirea pe alt amplasament a Halei Matache Măcelaru, până după analizarea tuturor aspectelor şi consecinţelor ce decurg din solicitarea Primăriei Municipiului Bucureşti.

Ne aflăm într-un moment nodal în care Ministerul Culturii poate clarifica în interes public o chestiune urbană care afectează de doi ani viaţa capitalei, angrenând fonduri nejustificate pentru lucrările propriu-zise şi falimentând comercianţii din zonă. Informaţiile furnizate de Asociaţia Pro Matache din cartier indică o pauperizare rapidă a întregii reţele comerciale şi a multor familii din cartier, adică o povară în plus pentru bugetul statului.

Considerăm un act periculos pentru viitorul patrimoniului românesc faptul că Ministerul Culturii, ca ultim factor decizional în desfăşurarea unei acţiuni urbane cu efecte colaterale discutabile, e obligat să valideze un demers la care n-a fost consultat şi care s-a petrecut cu neglijarea evidentă a valorilor pe care acesta le apără.

hala matache, plan ansamblu, 3feb2013, arhitectii voluntari

Hala Matache, soluția simplă pentru păstrarea Halei lângă noul bulevard. Plan de ansamblu, Arhitecții Voluntari (3 feb 2013)

hala matache, sectiune, 3 feb 2013, arhitectii voluntari

Hala Matache, noul bulevard are suficient loc lângă hală (4 benzi + tramvai). Secțiune, Arhitecții Voluntari, 3 feb 2013

I. Aspecte principale

Deblocarea lucrărilor de infrastructură de-a lungul traseului Nord-Sud pe străzile Buzeşti-Berzei în scopul circulaţiei de tranzit şi pentru deblocarea activităţii în cartier poate fi făcută imediat şi independent de probleme conexe prin separarea clară a obiectelor de intervenţie şi zonelor de acţiune.

În acest sens se disting trei obiecte aflate în zone de acţiune distincte (vezi anexe 1 şi 2 – plan şi secţiune):

-            zona A – realizarea infrastructurii rutiere pe străzile Berzei-Buzeşti (vezi anexa 3 – costuri canal). Zona A poate fi realizată independent de celelalte zone cu maxim de rugenţă în interesul public pentru circulaţie şi revigorarea vadurilor comerciale din cartier. Zona A conţine atât infrastructură rutieră cât şi realizarea noului canal colector. Amândouă sunt probleme de interes public şi nu au nici o legătură cu Hala Matache Măcelaru, fiecare având regim juridic distinct. Costurile pentru pozarea canalului colector inclusiv sprijinirile (cu piloţi cvasitangenţi) nu pot fi suportaţi din bugetul alocat monumentului istoric fiind o lucrare edilitară de interes orăşenesc. Argumentul mutării Halei datorită pozării canalului colector nu are nici un temei legal. Acest fapt nu poate fi considerat un caz extrem care să impună mutarea unui monument istoric (nici măcar a unei clădiri oricât de simple a oricărui proprietar).

-            zona B – Hala Matache Măcelaru, monument istoric LMI-2010 B-II-m-B-18181. Ministerul Culturii în calitatea sa poate atenţiona Primăria în calitate de proprietar să:

 • Iniţieze urgent intervenţia de urgenţă pe baza autorizaţiei de construire eliberată de Primăria Municipiului Bucureşti în 13.03.2012 (vezi anexa 4 – autorizaţie de intervenţie de urgenţă 162/933 din 13.03.2012
 • Să întocmească expertiza şi soluţia de consolidare necesare
 • Să organizeze licitaţia pentru alegerea constructorului atestat
 • Să aleagă utilizatorul/administratorul clădirii sau să-şi administreze singură proprietatea

În ipoteza mutării Halei (ipoteză nejutificată şi lipsită de argumente tehnice, economice, de valoare culturală) consecinţa imediată este ocuparea unui loc deja construit şi eliberarea unui care va fi destinat unui spaţiu verde neproductiv şi inutil într-o zonă comercială aglomerată. Demersul angrenează fonduri greu de justificat în faţa unor organe de control.

-            zona C – zona adiacentă a Halei cu ţesut urban istoric. Presupune o acţiune independentă de regenerare urbană. Acest subiect se pretează unui concurs de soluţii pentru a folosii la maxim potenţialul existent.

Concluzie financiară

Aprecierile făcute de întocmitorul PUZ-urilor care afirmă faptul că menţinerea Halei pe loc este mai scumpă decât o operaţie de demantelare şi reconstrucţie este greu de acceptat şi necesită o justificare detaliată.

Este evident faptul că organizarea de şantier pe un teren cu dimensiuni duble, transportul materialului, demolarea clădirilor de pe viitorul amplasament, transportul materialului demolat şi costurile pentru perioada dublă de şantier nu pot fi decât argumente economice împotriva soluţiei de mutare.

Ministerul Culturii poate trata Hala Matache Măcelaru, imobil monument istoric LMI-2010 B-II-m-B-18181 din piaţa Haralambie Botescu nr. 10, sector 1, Bucureşti, ca element separat cu problematică tehnic-economică şi cultural-identitară specifică. Avantajul ar fi că se deblochează realizarea străzii, iar Hala poate fi evaluată corect.

Clarificarea unor chestiuni legate de şedinţa Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice din data de 30 ianuarie 2013:

-          Cu toate că PUZ-urile str. Berzei – str. Mircea Vulcănescu – str. Baldovin Pârcălabul – str. Cameliei, sector 1, Bucureşti, str. Berzei – Calea Griviţei – str. Atelierului – str. Cameliei, sector 1 Bucureşti, str. Berzei – str. Mircea Vulcănescu – Bdul Dinicu Golescu, sector 1, Bucureşti şi consecinţelor sale asupra unor monumente istorice, printre care şi Hala Matache, a fost în ultimii 2 ani un subiect controversat şi important pentru dezvoltarea oraşului şi valorificarea fondului construit existent, subiectul un a fost anuţat pe ordinea de zi cu 24 ore înainte de şedinţă (cf. legii) şi membrii comisiei nu au putut să se documenteze. Acest subiect a fost introdus pe ordinea de zi la capitolul „Diverse” spre surprinderea membrilor prezenţi sau absenţi. Dezbaterea a fost amplă (2 ore jumătate – 3 ore) şi foarte corect condusă de preşedintele comisiei, astfel că toţi membrii comisiei au putut să-şi spună părerea şi de asemenea să-i asculte pe specialiştii care au expus proiectul.

-          Comisia şi-a îndeplinit exemplar atribuţiile, dar mesajul şi subiectul discuţiei a fost manipulat din primul moment. Comisiei i s-au pus în faţă trei posibilităţi la alegere de mutare Hala Matache de pe amplasament, fiecare dintre ele cu avantajele şi dezavatajele de ordin economic sau de valoare privind substanţa originară.

Comisiei nu i s-a prezentat cea mai firească variantă şi anume condiţiile de conserare şi reabilitare in situ. Din acest motiv nici unul dintre membrii comisiei nu a avut posibilitatea de a evalua comparativ varianta de menţinere pe amplasament cu cele de mutare. De altfel comanda cerută specialiştilor ingineri structurişti a fost formulată explicit ca studiu pentru mutarea Halei şi deci în prezent nu avem nici o evaluare a unui fapt cât se poate de normal, şi anume ce dificultăţi şi cît costă o opreaţie obişnuită de reabilitare a unei clădiri care cu 2 ani în urmă se afla în stare funcţionare şi care în ultima perioadă a fost abandonată de proprietarul ei. Acest aspect este esenţial şi nu poate fi trecut cu vederea de o instituţie destinată protecţiei monumentelor istorice.

-            Chestiunea a fost sesizată de multe persoane, dar climatul de presiune a determinat ca ele să nu-şi exprime punctul de vedere direct

II. Aspecte conjuncturale

În prezent Ministerul Culturii se află într-o situaţie foarte dificilă şi beneficiază de un personal insuficient. În această situaţie el e supus la o  dublă fragilizare:

-            bugetul redus îl obligă să reducă Programul Naţional de Restaurare sub limita admisibilă

-            Primăria Municipiului Bucureşti, primăriile oraşelor şi comune nu-şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute în legea monumentelor istorice 422/2001. Mai mult decât atât sunt cazuri frecvente când întreprind acţiuni ilegale faţă de monumente istorice, îngreunând responsabilităţile Ministerului Culturii. În cazul operaţiei pentru Diametralei Berzei-Buzeşti, lista monumentelor pierdute în 25 de luni: 12 monumente istorice, din care 10 monumente individuale şi 2 componente a unor ansambluri de arhitectură. Din ele, doar Hala Matache mai este în picioare:

 1. Casa în care a locuit Mihai Eminescu, Str. Buzeşti 5, cod B-II-m-B-18259 în Lista Monumentelor Istorice
 2. Hotel Marna, str. Buzeşti 3, cod B-II-m-B-18258
 3. Casa Constantin Rădulescu (Cinema Marna), Calea Griviţei nr. 80 / Str. Buzeşti 1, cod B-II-m-B-18876
 4. Casa din str. Berzei nr. 34 / str. Știrbei Vodă nr. 89, parte a monumentului istoric „Ansamblul de arhitectură str. Stirbei Voda”, cod B-II-a-B-19760
 5. Casa din Calea Griviţei 119, parte din Ansamblul de arhitectură “Calea Griviţei”, cod B-II-a-B-18836
 6. Hala Matache Măcelarul, Piaţa Haralambie Botescu nr. 10, 10A, cod B-II-m-B-18182 [printr-o eroare materială în Lista Monumentelor Istorice figurează la adresa Piaţa Haralambie Botescu nr. 1]
 7. Casă, str. Berzei nr. 81, cod B-II-m-B-18142
 8. Casă, str. Berzei nr. 89, cod LMI B-II-m-B-18143
 9. Casă, str. Baldovin Pîrcălabul nr. 16, cod LMI B-II-m-B-18069
 10. Casă, str. Baldovin Pîrcălabul nr. 18, cod LMI B-II-m-B-18070
 11. Casa, str. Baldovin Pîrcălabul nr. 20, cod B-II-m-B-18071 [printr-o eroare materială în lista clădirilor supuse expropierii de către Hotărârea de Guvern 590/2010 figurează ca str. Cameliei nr. 20]
 12. Casa din Str. Cameliei nr. 24 (cod LMI B-II-m-B-18295)

Situaţia Bucureştiului

În prezent se demarează PUG-ul Bucureştiului şi un proiect de regenerare urbană integrată a zonelor construite protejate în vederea constituirii unui program naţional cu proiect pilot zona Berzei – Buzeşti – Calea Victoriei, Bucureşti.

Considerăm că momentul şi modalitatea în care se dezbate chestiunea Halei Matache precum şi rezultatele acestei dezbateri vor avea o influenţă importantă asupra conceptelor privind relaţia dintre fondul construit existent şi dezvoltarea urbană viitoare, concepte care vor decide valoarea culturală a oraşului şi aspectele economice legată de patrimoniu construit ca resursă.

Este un fapt cunoscut că segmente importante din populaţia Bucureştiului sesizează distrugerile zonelor istorice şi îşi manifestă din ce în ce mai mult dezaprobarea. Un mesaj ferm din partea Ministerului Culturii este aşteptat de mult timp.

Cel mai bun mod de a proteja un patrimoniu este de a-l spori– iată un slogan care circulă frecvent în statele membre ale Europei.

Oferta noastră:

Fundaţia Pro Patrimonio vă sprijină atât pe dvs. cât şi pe membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi a secţiunilor de specialitate făcând cunoscute demersurile pe care le întreprindeţi şi sprijinind în măsura posibilităţilor eforturile legate de protejarea eficientă a ţesutului urban istoric şi a monumentelor din zona afectată. În acest sens facem deja demersuri pentru a crea un centru de informare publică şi comunicare cu populaţia din cartier. Aici vom putea explica mai bine modalităţi de punere în valoare a patrimoniului şi politica actuală şi viitoare a Ministerului Culturii.

Menţionăm de asemenea că în perioada 2011-2012, Ordinul Arhitecţilor din România a participat la dezbaterile privind Hala Matache exprimându-şi un punct de vedere ferm privind păstrarea Halei pe amplasament atâta timp cât circulaţia pe strada Berzei poate fi asigurată. În continuare OAR va susţine demersurile Ministerului Culturii pentru analizarea atentă a posibilităţilor de păstrare a Halei pe amplasament.

Vă solicităm o dezbatere publică în prezenţa presei la care să se aducă date suplimentare despre:

 1. Ce măsuri a luat PMB pentru conservarea Halei Matache Măcelaru, monument istoric LMI-2010 B-II-m-B-18181 din piaţa Haralambie Botescu nr. 10, sector 1, Bucureşti
 2. Stadiu fizic al clădirii comparativ în 2010 şi în 2013
 3. Expertiza tehnică a clădirii şi bugetare pentru reabilitare în situaţia actuală de amplasament
 4. Oferta de concesionare, viitorii utilizatori/administratori posibili şi strategia de exploatare a clădirii
 5. Datele exacte privind locul, lista de componente şi proiectul pentru reconstrucția imobilelor din str. Berzei 81 şi Berzei 89 demolate cu condiţia reconstruirii
 6. Care sunt intenţiile legate de ţesutul istoric vecin situat la vest şi utilizarea potenţialului existent

III. Concluzie

Considerăm, domnule Ministru, că abia după ce aceste elemente sunt clarificate va putea fi evaluată situaţia de ansamblu. Cu această ocazie concluziile vor trebui expuse Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice pentru ca membrii săi să poată aprecia comparativ cele două variante – cea de păstrare a Halei pe amplasament şi cea de mutare şi apoi să-şi exprime opţiunile prin vot.

Semnătura Ministrului Culturii va putea debloca în mod benefic situaţia critică în care se află întregul proiect.

-          Se pot aviza PUZ-urile separând drumul de celelalte probleme în aşa fel încât să se diminueze costurile proiectului şi să se dea drumul la circulaţie.

-          Se poate separa problema Halei şi se poate păstra pe amplasamentul actual cu costuri diminuate de intervenţie

-          Se pot pune condiţii pentru clarificarea statutului terenurilor unde urmează a fi reconstruite cele două monumente istorice demolate cu condiţia reconstruirii lor (str. Berzei 81 şi Berzei 89)

documente atasate

(sublinierile din text aparțin redacției Matache – Ultima Oră)

etichete:

2 comentarii până acum ↓

 • LOUISA

  Ministeru Culturii sa apere adevaratele monumente istorice ,aceste ruine de pe traseul sus mentionat sunt focar de infectie ,adapost pentru aurolaci si cainii fara stapan .Este corect sa se vorbesti numai atunci cand ai fost si ai vazut nu de pe scaun din fata calculatorului ori din fotografi.Orice persoana care este in aceste ONG uri isi da cu parerea 90% poate mai multi nefiind de specialitate.Si vorbesc din experienta cunoscand cativa dintre ei.Daca nu sistau lucrarile pentru minunata Hala era gata tronsonul.

 • Prof.Nicolae DRAGULANESCU

  DOMNILOR MARI ARHITECTI, URBANISTI SI EDILI,
  Lasati ambitiile profesionale si politice si veniti sa locuiti in zona Halei Matache !!

  Riveranii interminabilului şi extrem de nocivului şantier al PMB din strada Berzei aşteapta de la dvs. SOLUTII REALISTE SI APLICABILE – cu responsabilitate faţă de cetăţeanul riveran – care să permită continuarea şi finalizarea CAT MAI RAPIDA A lucrărilor începute acum 4 ani – NU NOI CONFLICTE, TERGIVERSARI SI PALAVRE !!!! …

  Indiferent de soluţia tehnică – aşteptată şi, din păcate, contestată continuu de unii si de altii, fără să fim şi noi, RIVERANII, măcar consultaţi!…
  Nu intervin aici în favoarea demolării sau menţinerii Halei Matache, deci pro sau contra PMB sau ONG-urilor care se luptă de 4 ani pentru “bunăstarea şi fericirea” noastră, a bucureştenilor, mai ales a riveranilor ce „beneficiem” acum din plin de interlopii şi vandalii Bucureştiului cu mult mai mult decat „beneficiază” alţi bucureşteni!!…

  De fapt, halul în care a ajuns Hala Matache după 4 ani de şantier şi “protecţie” a PMB se datorează tot neglijenţei şi/ sau incompetenţei edililor, ceea ce NU MAI JUSTIFICĂ ÎN NICI-UN FEL AMBIŢIILE PĂRŢILOR IMPLICATE….

  Ca locuitor (de peste o jumătate de secol) al unei străzi riverane şantierului din str.Berzei şi OBLIGAT SĂ SUPORTE CONSECINŢELE ACESTUI ŞANTIER doresc doar să vă atrag atentia ca acest santier a atins LIMITA SUPORTABILIATII mai ales prin modul în care este organizat şi funcţionează dar şi prin LIPSA DE PERSPECTIVA – prin prelungirea inadmisibilă a lucrărilor DATORITA AMBITIILOR SPECIALISTILOR ARHITECTI, URBANISTI SI POLITICIENI DIN AMBELE TABERE…

  GANDITI-VA LA CETATENII SI COMERCIANTII RIVERANI HALEI MATACHE MAI PRESUS DECAT LA INTERESELE VOASTRE !!!!

scrie un comentariu (vezi condiţii)