Matache – Ultima Oră

matache.info – actualitatea despre Hala Matache Măcelarul

Matache – Ultima Oră header image 2

La Primaria Bucureşti, de soarta monumentelor istorice se ocupă Direcţia de Canalizare…

23 November 2012 · 12:04 · Ştiri · niciun comentariu ·

Arhitecta Mariana Celac interpelează Primăria Municipiului Bucureşti cu privire la „translatarea prin desfacere”  a monumentelor istorice din Strada Berzei 81 si 89 şi proiectata „translatare prin desfacere” a Halei Matache Măcelarul. Primăria Municipiului București răspunde că  “cererea a fost transmisă spre analiză şi răspuns Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General”.

De soarta monumentelor istorice se ocupa deci Directia de Infrastructură...

Mai pe româneşte, această secţie a primăriei se ocupă de canalizare, apă și drumuri, nicidecum nu are căderea să se ocupe de proiecte de urbanism sau de monumente istorice. Detalii găsiţi aici si aici.

Iată mai jos scrisoarea Marianei Celac

“În iunie 2011 Primăria Municipiului București a demolat două monumente istorice din strada Berzei 81 şi strada Berzei 89, în baza avizului de „translatarea prin desfacere”  eliberat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. În proiectele de urbanism zonale în discuţie pentru lărgirea străzilor Buzeşti-Berzei repoziţionarea acestor monumente nu este prevăzută.

Primarul General Sorin Oprescu a anunțat în declarațiile publice din ultima perioadă că aceeaşi soluție se discută iar pentru Hala Matache Măcelaru monument istoric LMI/2010 B-II-m-B-18181, deși a fost deja avizat de către MDRT soluția de păstrare a Halei pe amplasament.

Vă solicităm, în baza legilor de transparenţă decizională şi a dreptului la informaţie, să faceţi publice următoarele informaţii:

  1. Proiectul de „translatare prin desfacere” pentru monumentele din strada Berzei 81 şi 89 cu precizarea echipei de proiectare;
  2. Costurile de „translatate prin desfacere” şi analiza economică care a justificat această decizie pentru cele două imobile menționate mai sus;
  3. Care sunt „condiţiile extreme” care au stat la baza cererii de translatare, conform art. 4(9) din legea 422/2001 care prevede „ în vederea protejării monumentelor istorice se poate proceda, în cazuri extreme, la strămutarea acestora”;
  4. Unde sunt depozitate cele două clădiri „desfăcute” şi care este inventarul pieselor şi materialelor recupareate de la „desfacere”;
  5. Unde şi când vor fi reconstruite cele două monumente istorice „translatate prin desfacere”.

Fiind  în discuţie în acest moment „translatarea prin desfacere” a Halei Matache Măcelaru, vă solicităm să faceţi publice şi următoarele informaţii:

  1. Echipa de proiectare şi şeful de proiect pentru proiectul de consolidare şi „translatare” a Halei Matache Măcelaru;
  2. Analiza economică şi costurile care justifică soluţia de „translatare” în defavoarea celei de păstrare pe amplasament, deşi s-a dovedit şi acceptat că aceasta poate fi păstrată fără a afecta strada lărgită (MDRT a emis aviz favorabil pentru PUZ-urile legate de lărgirea străzii condiţionate de păstrarea Halei, PMB a emis autorizaţie de intervenţie de urgenţă pentru Hala Matache Măcelaru);
  3. Analiza prin care se dovedeşte că „desfacerea” şi „reconstrucţia” păstrează valoare culturală de patrimoniu a imobilului;
  4. Analiza de sustenabilitate a soluţiei, ţinând cont de acordurile internaţionale pe care România şi le-a asumat şi de nevoia imediată de regenerare urbană sustenabilă a cartierului – recunoscută de toţi factorii implicaţi.

Având în vedere situația gravă în care se află monumentele menționate vă rugăm să trimiteți răspunsul cel târziu în termenul legal.”

scrisoare PMB_14nov

Nota redactiei: E de remarcat că “translatare prin desfacere” (pentru care doamna Celac cere mai sus explicații primăriei) e un eufemism inventat de Primărie și proiectanții Diametralei Buzeşti-Berzei. În realitate, există doar două situaţii:
1. demolare și reconstruire similară, cu materiale în majoritate noi (deci o imitație a originalului, care pierde orice valoare istorică).
2. translarea clădirii, adică mutarea ei cu utilaje speciale, în întregime, fără a o demola sau modifica. De remarcat ca termenul “translatare” este greșit utilizat în acest caz, cel corect fiind translare.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Iată răspunsul primăriei
(în care merită remarcat că funcționarul Florea este numit “Gabi Florea” iar doamna arh. Celac este numita “Celac Mariana”. La fel, tot restul numelor din primărie sunt trecute în forma reverențioasă, iar numele petentei e trecut ca într-un dosar penal…)

“Serviciul Transparenţă Decizională

RĂSPUNS LA CERERE

De la

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Splaiul Independenţei, nr. 291-293, sector 6

Persoana de contact: Gabi Florea
NR 3050 – 408 L/22.11.2012
CRM 1119639/14.11.2012

Către:

Numele și prenumele petentului: Celac Mariana

Stimată doamnă Celac Mariana

Urmare solicitării dumneavoastră transmisă prin e-mail înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1119639/14.11.2012 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr.3050/408L/15.11.2012, formulată în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă comunicăm că aceasta a fost transmisă spre analiză şi răspuns Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,
GEORGIANA ZAMFIR

Şef Serviciu,
Gabi Florea

Întocmit,
Consilier D. Duca

19.11.2012″

Raspunsul PMB

etichete:

niciun comentariu până acum ↓

Nu există încă comentarii. Sparge gheaţa si scrie unul!)

scrie un comentariu (vezi condiţii)