Matache – Ultima Oră

matache.info – actualitatea despre Hala Matache Măcelarul

Matache – Ultima Oră header image 2

Protest împotriva mutării Halei Matache – scrisoare deschisă a arhitecţilor şi a societăţii civile

3 August 2012 · 18:35 · Ştiri · niciun comentariu ·

Fundatia Pro Patrimonio se adreseaza Primariei Municipiului Bucuresti in problema monumentului istoric Hala Matache. Facem publica aceasta comunicare, subiectul fiind de interes public si cerind sprijin si adminstratiei nationale pentru prevenirea pierderilor iremediabile de patrimoniu – scrisoare atasata.

din partea Fundatiei Pro Patrimonio si a grupului Arhitectii Voluntari
arh. Serban Sturdza

scrisoarea originala poate fi descarcata >> aici.
In continuare, publicam transcrierea ei:
_________________________________
Fundația Pro Patrimonio,
București, str. Pictor Arthur Verona nr.13

PRIMĂRIA IGNORĂ INTERESUL PUBLIC ȘI LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE PRIVIND MONUMENTELE ISTORICE – HALA MATACHE, BUCUREŞTI

Scrisoare deschisă către Primarul General al Capitalei, dl. Sorin Oprescu

Spre știinţă:
- Președenției României – președinte interimar
- Primului Ministru al României – cabinet Ministru
- Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional – Cabinet Ministru;
- Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional – Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul
Construit a Municipiului Bucureşti;
- Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului – Cabinet Ministru
- Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Investigaţii Criminale – Biroul Protecţia Patrimoniului;

Domnule Primar General Sorin Oprescu,

Fundația Pro Patrimonio România, ca participant la negocierile începute în iulie 2011 pentru deblocarea proiectului Diametralei Nord-Sud și corectarea acestuia în spiritul dezvoltării sustenabile și a protejării patrimoniului, își exprimă îngrijorarea în privința deciziilor și modului de acțiune al autorităților în privința zonei și a monumentului istoric Hala Matache.
Primăria continuă să ignore discuțiile, acordurile și avizele emise până acum (vezi nota 1) în baza negocierilor dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Primăria Municipiului
București, Ordinul Arhitecților din România, Platforma pentru București, Fundația Pro Patrimonio și grupul Arhitecții Voluntari. Punctele principale asupra cărora s-a convenit în cadrul negocierilor de până acum sunt:

- păstrarea Halei pe amplasament,
- protejarea de urgență și restaurarea acesteia,
- organizarea unui concurs de arhitectură pentru zona pieței agroalimentare ca prim pas întrun proces de regenerare urbană a cartierului.
Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la intențiile administrației care încalcă legea (detaliat mai jos punctul A) și presupun costuri mult mai mari (detaliat mai jos punctul A) decât soluția discutată cu societatea civilă.

A. Deplasarea unui monument istoric de pe locul pe care a fost construit contravine atât legislației românești cât și practicii și documentelor internaționale la care România a aderat:

- Conform art. 4 din legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, un monument istoric se poate strămuta doar în condiții extreme, care nu se aplică în
cazul de față. Pe sub Hala există un canal colector care ar pune în pericol stabilitatea clădirii. Printr-o simplă soluție de umplere cu bentonită problema este eliminată.
Canalul a existat acolo încă de la construcția Halei și nu a afectat stabilitatea acesteia.

- Conform Cartei internaţionale a restaurărilor monumentelor istorice adoptată la Venetia 1964, art. 7 „Monumentul este inseparabil de istoria căreia îi este mărturie și de amplasamentul în care se află”

- Autenticitatea unui monument istoric este determinată de cel puțin patru factori:
amplasament, materiale, tehnică, concept (conform The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, Unesco 2011,
Documentului de la Nara despre Autenticitate 1994, Icomos și Recomandărilor Unesco privind Salvarea și Rolul Contemporan la Siturilor Istorice, 1976). Prin mutare
și desfacere se distrug cel puțin trei dintre factori. Reconstrucția doar ca imagine este o copie, fără valoare, un fals. Din această cauză strămutarea clădirii este ilegală și păgubește orașul de valoarea intrinsecă a monumentului. Bogăția de informații a originalului nu se mai transmite generațiilor viitoare. Trebuie lăsat acestora dreptul să
descopere și să reinterpreteze originalul în concordanță cu evoluția tehnicilor de cunoaștere.

- Translatarea (doar în condiții extreme) unui monument de acest tip – monolit – [este] satisfăcătoare din punct de vedere al păstrării în mare parte a valorii și autenticității [doar ca o] mutare ca întreg, cu soluții tehnice costisitoare.

B. Costurile pentru soluția de strămutare sunt evident mai mari decât pentru cea de păstrare pe amplasament a Halei, pe lângă costurile obligatorii de intervenție de urgență și restaurare adăugându-se cele pentru obținerea unui teren, eliberarea lui și pentru operația de translatare:

[pentru tabel costuri, vezi fișierul PDF atașat!)

Primăria este direct responsabilă (conform legilor în vigoare), în calitate de Proprietare al monumentului istoric, de starea fizică și întreținerea clădirii. Considerăm rea voință și acțiune contra interesului public faptul că de un an Primăria nu ia nici o măsură de protecție eficientă pentru conservarea monumentului, până la finalizarea unei soluții legale, sustenabile și economice pentru oraș.
Considerăm inacceptabile ignorarea dezbaterilor și negocierilor cu societatea civilă și faptul că cetățenii nu sunt informați cu privire la importanța istorică și identitară a clădirii, care a avut pe întreaga durată de existență o funcțiune publică și economică vitală pentru cetățenii din zona Buzești – Gara de Nord.

Semnează,

Fundația Pro Patrimonio – vicepreședinte Șerban Sturdza
Ordinul Arhitecților din România
Asociația ProDoMo
Agenția pentru Monitorizarea Presei Active Watch
Asociația Salvați Bucureștiul
Asociația Arhiterra

2 august 2012

Note

1 Aviz Ministerul Culturii și Patrimoniului Național nr. 64/M/2.02.2012 privind lucrări de consolidare provizorie în regim de urgență, Pța haralambie Botescu 10A, sector 1, monument istoric „Hala Matache Măcelaru” LMI/2010 B-II-m-B-18181; Aviz Minsiterul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 17/2012 privind parobarea condiționată a trei PUZ-uri pentru zona Berzei și Autorizație de construire 162/933 din 13.03.2012 pentru lucrări de consolidare provizorie în regim de urgență a imobilului situat în Pța Haralambie Botescu 10A, sector 1

etichete:

niciun comentariu până acum ↓

Nu există încă comentarii. Sparge gheaţa si scrie unul!)

scrie un comentariu (vezi condiţii)